We are sorry but this website does not work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
Dino Fabriek

Parkreglement

TOEGANG
De Dino Fabriek is van 12 juli t/m 29 augustus 2021 en geopend van 9.00u tot 17.30u. Toegang tot het park is slechts toegestaan met een geldige entreekaart, die alleen op de dag van afgifte geldig blijft. De entreekaart dient u bij binnenkomst te tonen aan één van onze controleurs. De entreekaart dient u tijdens uw bezoek te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Wanneer u het park verlaat, vervalt het toegangsrecht tot de Dino Fabriek. Alleen in bijzondere gevallen die zijn overlegd met één van de controleurs mag u de Dino Fabriek weer opnieuw betreden. Wanneer door één van onze medewerkers geconstateerd wordt dat bezoekers onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen zijn, ofwel op andere wijze de orde verstoren en/of andere bezoekers lastig vallen, wordt onmiddellijk de toegang tot het park geweigerd, of kunnen deze personen uit het park worden verwijderd.

ROKEN
In ons park komen veel jonge kinderen. Het is om die reden verboden te roken in alle overdekte delen van ons park en op het horeca terras. Wij vragen u rekening te houden met kinderen op het terrein en het roken buiten bereik van onze jongste gasten te doen.

VEILIGHEID
De aanwijzingen van de parkeerwachters moeten altijd worden opgevolgd. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend. De brandweervoorschriften en aanwijzingen van externe hulpdiensten en medewerkers van het park moeten altijd worden opgevolgd. Het is verboden om vuur te maken. Roken is nergens in de gebouwen toegestaan. De bezoekers moeten aangegeven paden gebruiken. Het gebruik van meegebrachte attributen (zoals ballen, skates, fietsen en dergelijke) is niet toegestaan. Deze attributen moeten altijd in de auto achtergelaten worden. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren (zoals vuurwerk) zijn verboden tijdens het bezoek aan het park. Medewerkers van Big Insects zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen en de bezitter(s) uit het park te verwijderen. Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien er sprake is van moedwillig lawaai zijn de parkmedewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen.

SCHADEMELDINGEN
De Dino Fabriek wordt zo goed mogelijk onderhouden. Toch kan het voorkomen dat u minder plezierige zaken tegenkomt. Is dat het geval, dan verzoeken wij u dat direct aan één van de leidinggevende medewerkers, dan wel de directie mede te delen. Als u zelf ongewild schade hebt veroorzaakt, dan moet u dat uiteraard ook melden voordat u het park verlaat. De Dino Fabriek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door een bezoeker geleden. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Mocht u zelf schade hebben geleden tijdens uw bezoek aan het park, dan verzoeken wij u dat voor uw vertrek aan ons te melden. De Dino Fabriek is niet meer aansprakelijk voor schade als de melding plaatsvindt na het verlaten van het park of het parkeerterrein.

AFVAL
Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. De medewerkers van de Dino Fabriek proberen het park zo schoon mogelijk te houden. Wij hopen daarbij op uw medewerking.